In de jaren zeventig nam het Haarlems Dagblad het initiatief om de behoefte te peilen of er voldoende animo was voor tuinen. De reacties waren overweldigend. Er werd een werkgroep opgericht waarin gemeente en voorzitters van de Haarlemse volkstuinen vertegenwoordigd waren. Dit was de start van onze tuin. Over de locatie was men het snel eens.
De Poelpolder aan de Ringvaart ten oosten van Haarlem, met als buur de toen nieuwe wijk Schalkwijk, welke nog in ontwikkeling was.

De bedoeling was een complex van 300 tuinen en schooltuinen. Nadat de inspraakprocedure in 1979 was gestart, werd in april 1980 het groene licht gegeven voor de aanleg van een complex van 151 tuinen. In diverse maten van 135 vierkante meter tot 240 vierkante meter, met ruime paden en veel groen, zodat er geen standaard volkstuin ontstond, maar een volkstuinpark. Met een hoofdingang en parkeerplaatsen aan de westkant en twee toegangen aan de oostkant naar de Ringvaart.

Plattegrond van ons complex


Na de oprichting van de vereniging, op 4 november 1981, werd het complex officieel op 7 juni 1984 geopend door de toenmalige wethouder P. Sikma.


Hij kwam in zijn toespraak nog eens terug op de rumoerige inspraakbijeenkomsten. Deze inspraakprocedures en de bezuinigingen in 1980 waren er uiteindelijk de oorzaak van dat de aanleg werd vertraagd en het park nu uit 151 tuinen bestaat. Het is de vereniging goed gegaan, maar met de clubhuizen verliep het minder goed. Nadat één clubhuis door storm was geveld en de tweede geveld werden door brand, staat er sinds 2000 een mooi, nieuw clubhuis in het centrum van het park. Dit clubhuis is er, net als de vorige twee, door de inzet van de leden gekomen.

In 2008 en 2009 zijn de paden en bruggen gerenoveerd zodat we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Ook het aantal tuinen is in 2009 met 11 tuinen gestegen zodat het totaal aantal tuinen nu 162 is. Veel wandelaars uit de buurt hebben de rust van het complex en het op ons complex aansluitende park ontdekt en genieten van de natuur en de creativiteit van de tuinders.

Nu, ruim 40 jaar later, kijken we soms terug, maar voornamelijk vooruit. Met een enthousiaste groep van bestuurders, vrijwilligers en alle leden zorgen we er samen voor dat de doelstellingen van de vereniging, “het bevorderen van actief natuurlijk tuinieren” en “complex in representatieve en groene staat houden” uitgedragen en gehandhaafd blijft.

Voelt u zich aangesproken tot en wilt u meewerken aan deze doelstelling dan bent u van harte welkom.

Bestuur Poelpoldervreugde.